(هری پاتر و یادگاران مرگ – قسمت دوم) Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 2011

(هری پاتر و یادگاران مرگ – قسمت دوم) Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 2011

داستان در ادامه هری پاتر و یادگاران مرگ - قسمت اول ادامه می‌یابد. هری پاتر و دو دوستش هرماینی گرنجر…

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 2010 (هری پاتر و یادگاران مرگ – قسمت اول)

Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 2010 (هری پاتر و یادگاران مرگ – قسمت اول)

لرد ولدمورت قوی‌تر شده و قدرتش در حال رشد است. در حال حاضر وزارت سحر و جادو و هاگوارتز در…

Harry Potter and the Half-Blood Prince 2009 (هری پاتر و شاهزاده دورگه)

Harry Potter and the Half-Blood Prince 2009 (هری پاتر و شاهزاده دورگه)

در این قسمت هری پاتر در سال ششم هاگوارتز تحصیل می‌کند. هری در این سال تحصیلی برای اولین بار کلاس‌های…

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Harry Potter and the Order of the Phoenix

در این سال هری پاتر در مقطع پنجم دروس هاگوارتز است و باید امتحانات سمج (سطوح مقدماتی جادوگری) بدهد در…

(تمرکز) Focus 2015

(تمرکز) Focus 2015

نیکی اسپرگن(ویل اسمیت)، یک کلاهبردار، به یک کلاب شبانه می‌رود. در آنجا یک جیب بر بی تجربه به نام جس…