روانشناسانه

(درخشش) ۱۹۸۰ The Shining

درخشش تنها فیلم کوبریک در ژانر وحشت محسوب می‌شود. این فیلم بر اساس داستانی به همین نام از استیون کینگ ساخته شد.

(باشگاه مبارزه یا باشگاه مشت زنی) Fight Club 1999

بعضی از فیلم ها نیاز به نقد و بررسی خوندن دربارشون نیست تا قانع به نگاه کردنشون بشید یا نشید! اینجور فیلم ها را حتما باید دید و در فهرست فیلم هایی که قبل از مرگ باید دید دسته بندیشون کنید باشگاه مشت زنی دقیقا یکی از مهم ترین این فیلم ها هست. لارا زیسکین…