روانشناسانه

(باشگاه مبارزه یا باشگاه مشت زنی) Fight Club 1999

بعضی از فیلم ها نیاز به نقد و بررسی خوندن دربارشون نیست تا قانع به نگاه کردنشون بشید یا نشید! اینجور فیلم ها را حتما باید دید و در فهرست فیلم هایی که قبل از مرگ باید دید دسته بندیشون کنید باشگاه مشت زنی دقیقا یکی از مهم ترین این فیلم ها هست. لارا زیسکین…