زندگینامه

(دختر دانمارکی) The Danish Girl 2015

فیلم درام جالبی از تغییر جنسیت یک مرد هست. تصمیمی عجیب برای اکثریت جامعه ولی تصمیم درست برای فردی که این راه را انتخاب کرده در این فیلم به اولین مورد تغییر جنسیت در دنیا پرداخته شده که خود من تا آخر فیلم نمیدونستم که از روی داستانی واقعی اقتباس شده است. فیلم به خاطر…