زندگینامه

(دختر دانمارکی) The Danish Girl 2015

این فیلم از ماجراهای واقعی زندگی دو هنرمند به نام‌های «لیلی البه» و «گردا وگنر» الهام گرفته شده است. موضوع اصلی فیلم داستان زندگی و تغییر جنسیت لیلی البه و تلاش های همسر اون گردا وگنر جهت بهبود او است.