سریال خانوادگی

(سریال این ما هستیم) – 2016 TV Series This Is Us

داستان شرح بیان زندگی‌ها و روابط سه قلوهای یک خانواده است. زندگی ها و تفاوت اخلاقی این سه بچه در خانواده و زندگی متفاوتی که در بزرگسالی دارند.

  • 2020