سریال فانتزی

(سریال داستان عامه‌پسند) ۲۰۱۶ – ۲۰۱۴ TV Series Penny Dreadful

سریال مجموعه ای از قهرمانان و ضد قهرمانان افسانه ای را حول محور یک داستان جذاب جمع کرده و نتیجه بهترین حالت ممکن شده است. کل داستان سریال بر محور شخصیت ونسا ایوز و جدالش با ایمان شکل می‌گیرد؛ این که چگونه یک زن همزمان با خدا و شیطان برخورد می‌کند. داستان سریال وهم آور…

  • ۱۳۹۹