سه گانه هابیت

(هابیت: نبرد پنج ارتش) The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014

فیلم هابیت یک پیش درآمد خوب برای سه گانه تکرار و فراموش نشدنی ارباب حلقه ها است. فقط حیف که با این فاصله زمانی از هم اکران و ساخته شده اند و واقعا خیلی هیجان انگیز میشد اگر که اول هابیت رو میدیدیم و بعد ارباب حلقه ها! به هر حال این اتفاق ناگوار افتاده…

(هابیت: تباهی اسماگ) The Hobbit: The Desolation of Smaug 2013

فیلم هابیت یک پیش درآمد خوب برای سه گانه تکرار و فراموش نشدنی ارباب حلقه ها است. فقط حیف که با این فاصله زمانی از هم اکران و ساخته شده اند و واقعا خیلی هیجان انگیز میشد اگر که اول هابیت رو میدیدیم و بعد ارباب حلقه ها! به هر حال این اتفاق ناگوار افتاده…

(هابیت: یک سفرغیرمنتظره) The Hobbit: An Unexpected Journey 2012

  فیلم هابیت یک پیش درآمد خوب برای سه گانه تکرار و فراموش نشدنی ارباب حلقه ها است. فقط حیف که با این فاصله زمانی از هم اکران و ساخته شده اند و واقعا خیلی هیجان انگیز میشد اگر که اول هابیت رو میدیدیم و بعد ارباب حلقه ها! به هر حال این اتفاق ناگوار…