سه گانه

(هابیت: نبرد پنج ارتش) The Hobbit: The Battle of the Five Armies 2014

فیلم هابیت یک پیش درآمد خوب برای سه گانه تکرار و فراموش نشدنی ارباب حلقه ها است. فقط حیف که با این فاصله زمانی از هم اکران و ساخته شده اند و واقعا خیلی هیجان انگیز میشد اگر که اول هابیت رو میدیدیم و بعد ارباب حلقه ها! به هر حال این اتفاق ناگوار افتاده…

(هابیت: تباهی اسماگ) The Hobbit: The Desolation of Smaug 2013

فیلم هابیت یک پیش درآمد خوب برای سه گانه تکرار و فراموش نشدنی ارباب حلقه ها است. فقط حیف که با این فاصله زمانی از هم اکران و ساخته شده اند و واقعا خیلی هیجان انگیز میشد اگر که اول هابیت رو میدیدیم و بعد ارباب حلقه ها! به هر حال این اتفاق ناگوار افتاده…

(هابیت: یک سفرغیرمنتظره) The Hobbit: An Unexpected Journey 2012

  فیلم هابیت یک پیش درآمد خوب برای سه گانه تکرار و فراموش نشدنی ارباب حلقه ها است. فقط حیف که با این فاصله زمانی از هم اکران و ساخته شده اند و واقعا خیلی هیجان انگیز میشد اگر که اول هابیت رو میدیدیم و بعد ارباب حلقه ها! به هر حال این اتفاق ناگوار…

(ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه) The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

مطمئنا کسی که طرفدار فیلم های فانتزی و حماسی باشه سه گانه ارباب حلقه ها رو دیده (حداقل طرفدار هم نباشه یه مدت تلویزیون ایران کلید کرده بود به نمایش این فیلم 🙂 ) فیلم سراسر هیجان و شگفتی هست. از بازی بازیگران توانمندش تا جلوه های ویژه و تدوین و کارگردانی و صدا و…

(ارباب حلقه‌ها: دو برج) The Lord of the Rings: The Two Towers 2002

مطمئنا کسی که طرفدار فیلم های فانتزی و حماسی باشه سه گانه ارباب حلقه ها رو دیده (حداقل طرفدار هم نباشه یه مدت تلویزیون ایران کلید کرده بود به نمایش این فیلم 🙂 ) فیلم سراسر هیجان و شگفتی هست. از بازی بازیگران توانمندش تا جلوه های ویژه و تدوین و کارگردانی و صدا و…

(ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه) The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001

مطمئنا کسی که طرفدار فیلم های فانتزی و حماسی باشه سه گانه ارباب حلقه ها رو دیده (حداقل طرفدار هم نباشه یه مدت تلویزیون ایران کلید کرده بود به نمایش این فیلم 🙂 ) فیلم سراسر هیجان و شگفتی هست. از بازی بازیگران توانمندش تا جلوه های ویژه و تدوین و کارگردانی و صدا و…

(پدرخوانده: قسمت سوم) The Godfather Part III 1990

پدرخوانده ماندگارترین اثر سینمایی است. درسته که فرانسیس فورد کوپولا کارگردان فیلم گفته: «فقط باید فیلم اول را می‌ساختم!» ولی الکی گفته شما گوش ندید ۳ قسمت این فیلم شاهکاری در موسیقی و دیالوگ و بازی هست. هر زیاده گویی درباره این فیلم کار بیهوده ایه، فقط سر فرصت و حوصله بشینید به دیدنش تا…

(پدرخوانده: قسمت دوم) The Godfather Part II 1974

پدرخوانده ماندگارترین اثر سینمایی است. درسته که  فرانسیس فورد کوپولا کارگردان فیلم گفته: «فقط باید فیلم اول را می‌ساختم!» ولی الکی گفته شما گوش ندید ۳ قسمت این فیلم شاهکاری در موسیقی و دیالوگ و بازی هست. هر زیاده گویی درباره این فیلم کار بیهوده ایه، فقط سر فرصت و حوصله بشینید به دیدنش تا…

(پدرخوانده) The Godfather 1972

پدرخوانده ماندگارترین اثر سینمایی است. درسته که فرانسیس فورد کوپولا کارگردان فیلم گفته: «فقط باید فیلم اول را می‌ساختم!» ولی الکی گفته شما گوش ندید ۳ قسمت این فیلم شاهکاری در موسیقی و دیالوگ و بازی هست. هر زیاده گویی درباره این فیلم کار بیهوده ایه، فقط سر فرصت و حوصله بشینید به دیدنش تا…