عاشقانه

(ترانه به ترانه) Song to Song 2017

درباره دو زوج جوان در آستین است. فِی (رونی مارا) و بی.وی. (رایان گاسلینگ)، کوک (مایکل فسبندر) و روندا (ناتالی پورتمن). محوریت فیلم روابط این دو زوج و تنش‌های آن‌ها برای رسیدن به شهرت و در جدال با خیانت است…