هری پاتر و سنگ جادو

(هری پاتر و سنگ جادو) Harry Potter and the Philosopher’s Stone 2001

هری پاتر و سنگ جادو با استقبال خوب منتقدان همراه بود و در زمینه تیم بازیگری، طراحی صحنه و لباس، موسیقی و وفاداری به رمان ستایش شد. راتن تومیتوز گزارش کرد که ۸۱٪ منتقدان نسبت فیلم نظری مثبتی داشته‌اند که این درصد از روی ۱۹۷ نقد بدست آمده و در مجموع نمره ۷٫۰۶/۱۰ را نصیب…