پدر خوانده

(پدرخوانده: قسمت دوم) The Godfather Part II 1974

داستان این فیلم به طور موازی روی دو محور می‌چرخد: ۱. زمان گذشته: دوران کودکی و جوانی ویتو کورلئونه – 2. زمان حال: زندگی دون مایکل کورلئونه ۱. زمان گذشته: دوران کودکی و جوانی ویتو کورلئونه در سال ۱۹۰۱ ویتو…

(پدرخوانده) The Godfather 1972

فیلم در جشن عروسی کانی، دختر دون ویتو کورلئونه، با کارلو ریزی در لانگ بیچ نیویورک، لانگ آیلند در اواخر تابستان ۱۹۴۵ شروع می‌شود. وقت پدرخوانده برای شنیدن خواهش‌های دوستان و زیردستان چاپلوس پر شده‌است. یکی از این خواهش‌ها را…