پدر خوانده

(پدرخوانده: قسمت دوم) The Godfather Part II 1974

پدرخوانده ماندگارترین اثر سینمایی است. درسته که  فرانسیس فورد کوپولا کارگردان فیلم گفته: «فقط باید فیلم اول را می‌ساختم!» ولی الکی گفته شما گوش ندید ۳ قسمت این فیلم شاهکاری در موسیقی و دیالوگ و بازی هست. هر زیاده گویی درباره این فیلم کار بیهوده ایه، فقط سر فرصت و حوصله بشینید به دیدنش تا…

(پدرخوانده) The Godfather 1972

پدرخوانده ماندگارترین اثر سینمایی است. درسته که فرانسیس فورد کوپولا کارگردان فیلم گفته: «فقط باید فیلم اول را می‌ساختم!» ولی الکی گفته شما گوش ندید ۳ قسمت این فیلم شاهکاری در موسیقی و دیالوگ و بازی هست. هر زیاده گویی درباره این فیلم کار بیهوده ایه، فقط سر فرصت و حوصله بشینید به دیدنش تا…