پسر جهنمی

(پسر جهنمی) Hellboy 2019

Hellboy به انگلیس می آید ، جایی که باید Nimue ، کنسول Merlin و Blood Queen را شکست دهد. اما نبرد آنها پایان جهان را به همراه خواهد داشت ، سرنوشتی که او ناامیدانه سعی در برگرداندن آن دارد.

(پسر جهنمی) Hellboy 2004

در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم ، نازی ها سعی می کنند از جادوی سیاه برای کمک به پیروزی در جنگ استفاده کنند. متفقین به اردوگاه محل برگزاری مراسم حمله می كنند ، اما قبل از اینكه دروازه جهنم بسته…