مارس 4, 2019

Marin Retires Hurt, Saina Wins

Marin Retires Hurt, Saina Wins

Saina Nehwal wins Indonesia Masters 2019 after Carolina Marin retires with injury

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.